سزارین ایران توفان انتخابات ریاست جمهوری

سزارین: ایران توفان انتخابات ریاست جمهوری لغو سخنرانی وزش توفان قطع برق سید ابراهیم رئیسی کاندیدا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رقیب اصلاح طلبان خودشانند / عبدی

عباس عبدی در مصاحبه با روزنامه اعتماد به مباحثی که در باره عوض کردن نگاه جریان اصلاح طلب به مقولات سیاسی از جمله قدرت یافتن در حاکمیت پرداخت و به یکی از بیانات

رقیب اصلاح طلبان خودشانند / عبدی

عبدی: رقیب اصلاح طلبان خودشانند

عبارات مهم : اصلاح طلب

عباس عبدی در مصاحبه با روزنامه اعتماد به مباحثی که در باره عوض کردن نگاه جریان اصلاح طلب به مقولات سیاسی از جمله قدرت یافتن در حاکمیت پرداخت و به یکی از بیانات حجاریان پاسخ داد.

رقیب اصلاح طلبان خودشانند / عبدی

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

اصلي ترين نياز امروز جريان اصلاحات چيست؟ برخي تحليلگران اعتقاد هستند كه اصلاح طلبان بايد راديكال تر شوند. البته اين توضيح را هم مي دهند كه منظور ريشه نگري است نه تندروي. شما با اين ايده موافق هستيد؟

من نمي توانم به طور دقيق بگويم كه بهتر است راديكال تر بشوند يا محافظه كار تر زيرا اين تعاريف نسبي و قراردادي هست. آنچه اهميت دارد اين است كه اصلاح طلبان بايد دو نكته را روشن كنند. يكم؛ ايده آنها چيست و دوم؛ چه اراده اي پشت آن دارند. ايده به تنهايي كفايت نمي كند و در سياست حتما بايد اراده اي ضميمه آن باشد. در شرايط كنوني بخش مهمي از ايده بايد معطوف به تامين مطالبات اجتماعي و بخشي نيز معطوف به نشان دادن راه براي خروج از وضعيت بن بست باشد. اينكه بگوييم راديكال، محافظه كار يا چيز ديگري بحث ديگري است.

عباس عبدی در مصاحبه با روزنامه اعتماد به مباحثی که در باره عوض کردن نگاه جریان اصلاح طلب به مقولات سیاسی از جمله قدرت یافتن در حاکمیت پرداخت و به یکی از بیانات

به نظر شما تغيير نگاه چقدر به اصلاح طلبان كمك مي كند؟

اگر منظورتان از تغيير نگاه، تغيير نگاه اصلاح طلبانه است كه فكر نمي كنم مفيد باشد يا اساسا از سوي اصلاح طلبان انجام شود. البته اصلاح طلبي شاخصه هايي دارد كه نبايد از آنها عدول كرد و الان جاي بحث آن نيست. مساله اين است كه شرايط كنوني ايران با سال هاي گذشته خيلي تفاوت كرده و به همين خاطر بايد نگاه اصلاح طلبانه را در چارچوب پرسشها و شرايط فعلي شرح و بسط دهند و پرسشها اصلي جامعه را بيان كنند. مورد نیاز است كه به حكومت و مردم نشان دهند كه تحليل دارند و اراده شرکت يافته خود را نيز براي تحقق آن عرضه كنند. بنابراين تغيير نگاه از اين منظر يك ضرورت است و مي تواند علاوه بر اصلاح طلبان به كل جامعه و ايران و حكومت كمك كند. همه بايد از منافع اين تغيير نگاه بهره مند شوند.

با توجه به نامه اخير جوانان اصلاح طلب و تاكيدي كه بر ضرورت استفاده از نيروهاي متعهد تر داشتند، راديكال شدن مي تواند موجب تقويت پايگاه اجتماعي جريان اصلاحات شود؟

رقیب اصلاح طلبان خودشانند / عبدی

نيروهاي اصلاح طلب در شرايط كنوني از نظر مديريتي با دو مشكل مواجه هستند؛ يكم نتوانسته اند بخش هاي جوان تر را جايگزين نيروهاي قديمي كنند. بخش هايي كه در گذشته جوان بودند، فعاليت خود را ادامه داده و هنوز هم توان كار دارند ولی اين كار درستي نيست كه چون هنوز توان دارند به صورت تمام قد در عرصه بمانند و به ديگران وقت داده نشود كه وارد ميدان شوند. اصلاح طلبان بايد نسل بعد از خود را خيلي سريع تر وارد ميدان كنند و اجازه دهند كه آنها پرچم اصلاحات را در دست گرفته و با درك، فهم و بينش خودشان آن را جلو ببرند. طبيعي است كه بخش هايي از نيروهاي قبلي نيز در كنار آنها خواهند ماند.

نكته دوم اين است كه بخش هايي از اصلاح طلبان به دليل ورود به قدرت، روحيه منفعت جويي پيدا كرده و در مقاطعي دست اوج را يافته اند و اين به نفع اصلاح طلبان نيست. البته اصل ورود به قدرت ايرادي ندارد و مثبت هست. ولي مساله اين است كه اصلاح طلبان بايد به اصلاح طلباني كه نگاه مردمي تر دارند بيشتر توجه كنند تا اصلاحات ايده ها و برنامه هاي خود را پيش ببرد. البته اين به معناي آن نيست كه با نيروهايي كه در سطح قدرت فعال بودند، قطع رابطه كنند ولی مي خواهم بگويم كه شرايط گذشته تغيير كرده و اصلاح طلبان بايد ساختار و سازماندهي و همچنين تغيير نيروهاي جديدي را در دستور كار قرار دهند.

عباس عبدی در مصاحبه با روزنامه اعتماد به مباحثی که در باره عوض کردن نگاه جریان اصلاح طلب به مقولات سیاسی از جمله قدرت یافتن در حاکمیت پرداخت و به یکی از بیانات

آقاي حجاريان اخيرا در گفت وگويي گفته بودند كه رقيب اصلي اصلاح طلبان، براندازان هستند، به نظر شما راديكال تر شدن مي تواند به اصلاح طلبان در مواجهه با اين رقيب كمك كند؟

رقيب اصلي اصلاح طلبان به نظر من خودشان هستند. آنها نبايد در درجه اول خيلي به حكومت، براندازان يا افراد ديگر نگاه كنند. البته بايد در تحليل هاي خود آنها را وارد كرده و واقعيت هاي آنان را ببينند ولی مشكل اصلي اصلاح طلبان خودشان هستند و بايد يك بازسازي جدي در درون خود صورت دهند. يك بازسازي همه جانبه به لحاظ تشكيلاتي، نيروي انساني و ايده ها و تاكتيك هايي كه براي تحقق آن ايده ها بايد پيش بگيرند. اصلاح طلبان بايد يك تعريف جديد از وضعيت خود در داخل و ارتباط ارزش با ساختار حكومت ارايه كنند تا اعتماد همه جلب شود.

فكر مي كنيد طيف هاي متفاوت اصلاح طلب چقدر با ايده راديكال تر شدن همراهي مي كنند؟

رقیب اصلاح طلبان خودشانند / عبدی

به طور قطع يك بخشي از نيروها همراهي نخواهند كرد. ولی توجه داشته باشيد كه هر نيروي سياسي بايد بهترين نقطه اثرگذاري خود را گزینش كند. اگر قرار باشد كه آنقدر سكوت كند كه بي فايده شود، ريزش از جاهاي ديگر شروع مي شود. اگر هم آنقدر تند و بي منطق حرف بزند كه يك عده كمي از آن حمايت كنند طبيعي است كه كارايي و اثرگذاري نخواهد داشت. بنابراين اصلاح طلبان بايد ضمن التزام به منشور اصلاح طلبانه خود خيلي روشن و براق حرف بزنند و فرض را بر همراهي اكثريت بگذارند. برداشت من اين است كه اگر درست عمل كنند بخش قابل توجهي از جامعه و نيروهاي سياسي از اين ايده و اراده اي كه معرف اصلاح طلبي باشد، حمايت خواهند كرد.

واژه های کلیدی: اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog