سزارین ایران توفان انتخابات ریاست جمهوری

سزارین: ایران توفان انتخابات ریاست جمهوری لغو سخنرانی وزش توفان قطع برق سید ابراهیم رئیسی کاندیدا

گت بلاگز اخبار حوادث به اوگفتم یا با من ازدواج کن،یا 28میلیونم را بعد بده یا می کشمت/ گفت هرکارمیخواهی بکن ، اعتراف مردافغانی

پاییز سال ۹۶ جنازه خونین یک دختر جوان در ساختمانی نیمه ساز در شهرری پیدا شد. شواهد نشان میداد این دختر با ضربات متعدد چاقو کشته شده است است .جنازه دختر ناشناس ب

اعتراف مردافغانی:به اوگفتم یا با من ازدواج کن،یا 28میلیونم را بعد بده یا می کشمت/گفت هرکارمیخواهی بکن

عبارات مهم : اعتراف

پاییز سال ۹۶ جنازه خونین یک دختر جوان در ساختمانی نیمه ساز در شهرری پیدا شد. شواهد نشان میداد این دختر با ضربات متعدد چاقو کشته شده است است .جنازه دختر ناشناس به پزشکی قانونی انتقال یافته شد و پلیس به بررسی پرداخت .

به گزارش رکنا ؛دو روز از این ماجرا گذشته بود که خانواده ای به پلیس آگاهی مراجعه کردند و از ناپدید شدن دخترشان به نام نرگس خبر دادند .نشانه هایی که آنها از دخترشان ارائه دادند با نشانی های قربانی مطابقت داشت.

به این ترتیب آنها به سردخانه پزشکی قانونی رفتند و جنازه دخترشان را تحویل گرفتند .پلیس با بررسی تماس های تلفنی دختر جوان به رابطه وی با یک مرد افغان به نام محمد پی برد و به ردیابی او پرداخت ولی محمد که تا چند روز قبل در ساختمان نیمه ساز کارگر بود همزمان با کشته شدن دختر جوان به محل نامعلومی گریخته بود.

به اوگفتم یا با من ازدواج کن،یا 28میلیونم را بعد بده یا می کشمت/ گفت هرکارمیخواهی بکن ، اعتراف مردافغانی

به این ترتیب فرضیه جنایت از سوی محمد قوت گرفت و او یک هفته بعد در حالی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شد.

مرد جوان به قتل اعتراف کرد و در تشریح شرح ماجرا گفت: حدود ۸ ماه قبل با نرگس در خیابان آشنا شدم .من به او گفتم افغان هستم و در ساختمان نیمه ساز کار می کنم. او هم قبول کرد تا با هم رابطه دوستانه داشته باشیم. نرگس در مدت این ۸ ماه حدود ۲۸ میلیون تومان به بهانه های متفاوت از من پول گرفت. ما با هم قرار ازدواج گذاشته بودیم و قرار بود به زودی به خواستگاری اش بروم ولی یکباره از ازدواج با من منصرف شد. نرگس میگفت خودش کار مناسبی پیدا کرده و ماهانه دو میلیون تومان حقوق دارد. به همین خاطر دلیلی جهت ازدواج با من ندارد .او می خواست رابطه دوستانه اش را با من به هم بزند.

پاییز سال ۹۶ جنازه خونین یک دختر جوان در ساختمانی نیمه ساز در شهرری پیدا شد. شواهد نشان میداد این دختر با ضربات متعدد چاقو کشته شده است است .جنازه دختر ناشناس ب

این مرد ادامه داد :من بارها از او خواستم اجازه دهد به خواستگاری اش بروم ولی قبول نکرد. به همین خاطر یک روز او را به ساختمان نیمه ساز دعوت کردم . با جدیب صحبت کردم و خواستم تا ۲۸ میلیون تومان مرا بعد دهد ، در غیر این صورت او را میکشم .او با خونسردی جوابم را داد و گفت هر کاری می خواهم انجام بدهم. رفتارهای سرد نرگس باعث شد کنترل اعصابم را از دست بدهم و با چاقو به جانش بیافتد.من چند ضربه چاقو به او زدم ولی هنگامی که غرق خون روی زمین افتاد و جان سپرد پشیمان شدم. من خیلی ترسیده بودم به همین خاطر وسایلم را جمع و ساختمان نیمه ساز را ترک کردم. من قصد داشتم به افغانستان برگردم که دستگیر شدم.

مرد افغان به بازسازی صحنه جرم پرداخت و پرونده اش جهت پیگیری به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد. قرار است مرد افغان به زودی از خود دفاع کند. این در حالی است که اولیای دم جهت وی حکم قصاص خواسته اند.

به اوگفتم یا با من ازدواج کن،یا 28میلیونم را بعد بده یا می کشمت/ گفت هرکارمیخواهی بکن ، اعتراف مردافغانی

واژه های کلیدی: اعتراف | میلیون | ازدواج | ساختمان | جنازه دختر | افغانستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog